Счетоводни Услуги

Счетоводни Услуги

Ние предлагаме счетоводни услуги, като отчитаме краткострочните и дългосрочните цели, както и баланса между тях. Работим усилено, за да могат нашите клиенти да бъдат информирани за новите промени и възможности,  за да им помогнем да разширят техния бизнес и да осигурим данъчните спестявания.

Данъчното планиране е целогодишен процес. С достатъчно време на разположение ние можем да предложим творчески решения, които да осигурят повече гъвкавост и възможности за елиминиране, намаляване или отсрочване на данъчните Ви задължения.

С ясно разбиране за Вашите бизнес дейности и цели нашите професионалисти работят за ефективни данъчни спестявания съобразени с  изискванията на Закона за счетоводството, които често се оказват значителни.

Ние разбираме как всеки компонент на Вашия данъчен план ефектира върху цялостната картина.

Ето някои от услугите, които предлагаме:

 • Изготвяне на счетоводни отчети съгласно българското счетоводно законодателство и стандарти;
 • Изготвяне на финансови отчети съгласно Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО);
 • Организиране  формата на счетоводство;
 • Изготвяне на данъчни декларации;
 • Месечно и годишно счетоводство;
 • Амортизационни планове;
 • Периодични справки;
 • Междинни отчети;
 • Бързи и моментно необходими за управлението финансови доклади;
 • Лично финансово планиране;
 • Имуществено планиране;
 • Заплати на служителите и осигуровки;
 • Международни данъчни справки;
 • Ние също така взимаме впредвид необходимостта на бизнес собствениците техните корпоративни и индивидуални данъчни стратегии да не са в конфликт;
Още в тази категория: Правни Услуги »

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Ние предлагаме счетоводни услуги, като отчитаме краткострочните и дългосрочните цели, както и баланса между тях. Прочети още...

ПРАВНИ УСЛУГИ


Нито една бизнес стратегия не ни е непозната. Ние можем да ви помогнем да организирате Вашия нов бизнес спрямо Вашите конкурентни предимства или да Ви помогнем да направите Вашия растящ бизнес по-печеливш.
Прочети още...

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
Услуги и Бизнес консултации, които да ви помогнат да развиете Вашата дейност:
Прочети още...

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Ние се надяваме, че можем да открием за вас голяма, предприемчива идея, която ще Ви спести време или Вашите пари.Услуги, които да ви помогнат да подобри вашето финансово управление.
Прочети още...

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
Проектно финансиране е финансов инструмент за реализация на проекти , чрез предоставяне на инвестиции, дялово или мостово финансиране.
Прочети още...

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

БИЗНЕС ИНКУБАТОР
Целта на бизнес инкубатора е подпомагането и развитието на малкия и средни предприятия, а съдейства за генериране на нови идеи и обмяна на информация,да предостави на стартиращи фирми офис и оборудване, бизнес консултации, осъществяване на връзки с международни партньори, и др. дейности като:
Прочети още...

images

Фирма "НИТЕМ"

НИТЕМ е компания за счетоводни и финансово-правни услуги, инвестиции в енергийни проекти, управление на електроцентрали, доставка на оборудване, мостово финансиране при доставка на оборудване, дългосрочно дългово финансиране, организиране на строително-монтажни дейности, изпълнение на проекти „до ключ”!

Консултации при инвестиране и проектно финансиране, подготовка на бизнес планове и финансови модели на енергийни проекти.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН