Бизнес Консултации

Бизнес Консултации

Въз основа на нашия опит в структурирането на проекти и другите бизнес дейности на фирмата ние знаем, че бизнеса не е единствено плащане на данъци. За това обучаваме нашите професионалисти да бъдат счетоводители и бизнес-консултанти.

Услуги и Бизнес консултации, които да ви помогнат да развиете Вашата дейност:

 • Икономическа обосновка на бизнес планове
 • Стратегическо планиране
 • Финансови услуги
 • Прогнози
 • Проектен анализ
 • Алтернативни финансирания

Съвети към мениджмънта относно:

 • Финансово и бизнес планиране
 • Управление на паричните наличности
 • Препоръки за подобряване на контрола на дейностите
 • Планове за възнаграждение на работниците
 • Финансово асистиране и помощ при контактите с:

Търговски банки
– Ивестиционни банки
– Инвестиционни фондове

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Ние предлагаме счетоводни услуги, като отчитаме краткострочните и дългосрочните цели, както и баланса между тях. Прочети още...

ПРАВНИ УСЛУГИ


Нито една бизнес стратегия не ни е непозната. Ние можем да ви помогнем да организирате Вашия нов бизнес спрямо Вашите конкурентни предимства или да Ви помогнем да направите Вашия растящ бизнес по-печеливш.
Прочети още...

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
Услуги и Бизнес консултации, които да ви помогнат да развиете Вашата дейност:
Прочети още...

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Ние се надяваме, че можем да открием за вас голяма, предприемчива идея, която ще Ви спести време или Вашите пари.Услуги, които да ви помогнат да подобри вашето финансово управление.
Прочети още...

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
Проектно финансиране е финансов инструмент за реализация на проекти , чрез предоставяне на инвестиции, дялово или мостово финансиране.
Прочети още...

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

БИЗНЕС ИНКУБАТОР
Целта на бизнес инкубатора е подпомагането и развитието на малкия и средни предприятия, а съдейства за генериране на нови идеи и обмяна на информация,да предостави на стартиращи фирми офис и оборудване, бизнес консултации, осъществяване на връзки с международни партньори, и др. дейности като:
Прочети още...

images

Фирма "НИТЕМ"

НИТЕМ е компания за счетоводни и финансово-правни услуги, инвестиции в енергийни проекти, управление на електроцентрали, доставка на оборудване, мостово финансиране при доставка на оборудване, дългосрочно дългово финансиране, организиране на строително-монтажни дейности, изпълнение на проекти „до ключ”!

Консултации при инвестиране и проектно финансиране, подготовка на бизнес планове и финансови модели на енергийни проекти.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН