S5 Corpway - шаблон joomla Joomla
Стартиращи проекти

Стартиращи проекти

„Нитем“ ООД и „Никет Технолоджис“ ЕООД обединяват усилия за да предоставят пълен набор от услуги и да подкрепят кандидати за получаване на финансова помощ по ОП „Иновации и  Конкурентноспособност“. Екипът ни е с безспорен опит и професионализъм с успешно финализирани проекти по различни европейски програми, вкл. над 10 големи проекта. Можем да Ви съдействаме при изготвяне на Ваши проекти по новите изисквания на ОП „Иновации и Конкурентноспособност“, а също така и при актуализация и адаптиране на Ваши проекти, които не са класирани и финансирани при предишни кандидаствания по Европейски програми.

Нитем ООД (www.nitem-bg.com) има дългогодишен опит в сферата на счетоводните услуги, правни услуги и финансиране на самоучастие, начален и стартиращ капитал в проекти.

Никет Технолоджис ЕООД (www.niket-bg.com) има дългогодишен опит в разработване и изпълнение на редица проекти.

Ние Ви предлагаме съдействие за кандидатстване по отворената процедурата за предаване на проекти за подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП.

Период за прием на проекти: 17.12.2018 – 21.05.2019 г.

Бюджет: 146 687 250 лева

Допустими за финансиране са разходи за:

  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
  • Придобиване на специализиран софтуер и неговото разработване,  за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

Безвъзмездно финансиране

  • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.
  • максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.)

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Ние предлагаме счетоводни услуги, като отчитаме краткострочните и дългосрочните цели, както и баланса между тях. Прочети още...

ПРАВНИ УСЛУГИ


Нито една бизнес стратегия не ни е непозната. Ние можем да ви помогнем да организирате Вашия нов бизнес спрямо Вашите конкурентни предимства или да Ви помогнем да направите Вашия растящ бизнес по-печеливш.
Прочети още...

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
Услуги и Бизнес консултации, които да ви помогнат да развиете Вашата дейност:
Прочети още...

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Ние се надяваме, че можем да открием за вас голяма, предприемчива идея, която ще Ви спести време или Вашите пари.Услуги, които да ви помогнат да подобри вашето финансово управление.
Прочети още...

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
Проектно финансиране е финансов инструмент за реализация на проекти , чрез предоставяне на инвестиции, дялово или мостово финансиране.
Прочети още...

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

БИЗНЕС ИНКУБАТОР
Целта на бизнес инкубатора е подпомагането и развитието на малкия и средни предприятия, а съдейства за генериране на нови идеи и обмяна на информация,да предостави на стартиращи фирми офис и оборудване, бизнес консултации, осъществяване на връзки с международни партньори, и др. дейности като:
Прочети още...

images

Фирма "НИТЕМ"

НИТЕМ е компания за счетоводни и финансово-правни услуги, инвестиции в енергийни проекти, управление на електроцентрали, доставка на оборудване, мостово финансиране при доставка на оборудване, дългосрочно дългово финансиране, организиране на строително-монтажни дейности, изпълнение на проекти „до ключ”!

Консултации при инвестиране и проектно финансиране, подготовка на бизнес планове и финансови модели на енергийни проекти.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН