S5 Corpway - шаблон joomla Joomla
Финансово планиране

Финансово планиране

Финансово планиране означава да се определи как един бизнес ще си позволи да постигне стратегическите си цели и задачи.

Финансовият план описва всяка от дейностите, ресурси, оборудване и материали, които са необходими, за да се постигнат тези цели, както и сроковете, които участват.

 

Дейността по финансово планиране включва следните задачи

  • Оценка на бизнес средата
  • Потвърждение на бизнес визия и цели
  • Идентифициране на видовете ресурси, необходими за постигане на тези цели
  • Количествена оценка на размера на ресурсите (труд, оборудване, материали)
  • Изчисляване на общата стойност на всеки вид ресурс
  • Обобщаване на разходите за създаване на бюджет
  • Посочване на всички рискове и проблеми с бюджета

 

Извършването на финансово планиране е от решаващо значение за успеха на всяка организация. То осигурява прецизен бизнес плана , с който се потвърждава, че поставените цели са постижими от финансова гледна точка. То също така помага на главния изпълнителен директор да определи финансовите цели за организацията, както и възнагражденията на персонала за изпълнението на целите в рамките на бюджета на организацията.

Свързани статии (по етикет)

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Ние предлагаме счетоводни услуги, като отчитаме краткострочните и дългосрочните цели, както и баланса между тях. Прочети още...

ПРАВНИ УСЛУГИ


Нито една бизнес стратегия не ни е непозната. Ние можем да ви помогнем да организирате Вашия нов бизнес спрямо Вашите конкурентни предимства или да Ви помогнем да направите Вашия растящ бизнес по-печеливш.
Прочети още...

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
Услуги и Бизнес консултации, които да ви помогнат да развиете Вашата дейност:
Прочети още...

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Ние се надяваме, че можем да открием за вас голяма, предприемчива идея, която ще Ви спести време или Вашите пари.Услуги, които да ви помогнат да подобри вашето финансово управление.
Прочети още...

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
Проектно финансиране е финансов инструмент за реализация на проекти , чрез предоставяне на инвестиции, дялово или мостово финансиране.
Прочети още...

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

БИЗНЕС ИНКУБАТОР
Целта на бизнес инкубатора е подпомагането и развитието на малкия и средни предприятия, а съдейства за генериране на нови идеи и обмяна на информация,да предостави на стартиращи фирми офис и оборудване, бизнес консултации, осъществяване на връзки с международни партньори, и др. дейности като:
Прочети още...

images

Фирма "НИТЕМ"

НИТЕМ е компания за счетоводни и финансово-правни услуги, инвестиции в енергийни проекти, управление на електроцентрали, доставка на оборудване, мостово финансиране при доставка на оборудване, дългосрочно дългово финансиране, организиране на строително-монтажни дейности, изпълнение на проекти „до ключ”!

Консултации при инвестиране и проектно финансиране, подготовка на бизнес планове и финансови модели на енергийни проекти.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН