S5 Corpway - шаблон joomla Joomla
Бизнес Инкубатор

Бизнес Инкубатор

НИТЕМ установи Консорциум с Биснес Инкубатор Грийн то Голд (Лос Анджелис/Санта Барбара, Калифорния, САЩ — www.green2gold.org), с инкубатори в Санта Барбара и Санта Мария с над  18 представителства в света 

с цел подкрепа на стартиращи компании за възобновяеми енергийни източнициенергийна ефективностLED технологии, нови технологии и др.

Чрез представителството ни в www.becovillage.com (Белгия) нашите парньори имат достъп до финансиране на проекти за стартиращи компании и иновационни решения.

Целта на бизнес инкубатора е  подпомагането и развитието на малки и средни предприятия, да съдейства за генериране на нови идеи и обмяна на информация, да предостави на стартиращи фирми офис и оборудване, бизнес консултации, осъществяване на връзки с международни партньори, и др. дейности като:

  • управленски, икономически, правни, финансови и маркетингови консултации, обучение за повишаване на квалификацията, предоставяне на консултантски и информационни услуги на предприемачите, курсове за обучение и квалификация, съвети в областта на производството, пазарите, финансите, бизнес планирането и данъците; правната уредба, създаването и управлението на собствено предприятие, подбор и управление на персонала, и др.; деловодство, счетоводство и основни информационни услуги, свързани със спазване на данъчното законодателство, съдействие при регистрация на фирми и правни съвети, включително трудово законодателство, здравно осигуряване и т.н.

  • Контакти, връзки и сътрудничеството между местни и чуждестранни фирми, улеснен достъп до финансиране, венчър капитал, ангели инвеститори, дългово финансиране, подкрепа и съдействие за предоставяне на финансови средства за стартиране, и развитие на собствен бизнес. Предоставя информация и оказва съдействие за осъществяване на делови контакти в страната и чужбина;  съдействие при подготовка на документи за кандидатстване за кредити
  • Подпомагане подходяща инфраструктура, благоприятна информационна и технологична среда и съответните поддържащи бизнес услуги, изграждане на материална база за подпомагане на предприемачеството и иновациите,  предоставяне на свободни помещения за фирмите офис и административна подкрепа, вкл. ползване на услуги и оборудване – интернет, факс, компютър, куриерски и пощенски услуги
  • Провежда специализирани курсове и програми за обучение, насочени към повишаване нивото на бизнес познанията, управленските умения на производителите и предприемачите; оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти, икономически обосновки при искане на заеми от банки и други финансиращи институции; съдейства на предприемачите и производителите при намирането на източници за финансиране и при осъществяването на контактите с финансиращите органи; организира или съдейства при организирането на семинари, работни срещи, изложби, панаири и други подобни за популяризиране на местният бизнес;
  • консултации по разработване и внедряване на Системи за управление съгласно изискванията на ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, НАССР и др.

Кандидатства се с представяне на проекта на кандидата и бизнес план.

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
Ние предлагаме счетоводни услуги, като отчитаме краткострочните и дългосрочните цели, както и баланса между тях. Прочети още...

ПРАВНИ УСЛУГИ


Нито една бизнес стратегия не ни е непозната. Ние можем да ви помогнем да организирате Вашия нов бизнес спрямо Вашите конкурентни предимства или да Ви помогнем да направите Вашия растящ бизнес по-печеливш.
Прочети още...

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ

БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ
Услуги и Бизнес консултации, които да ви помогнат да развиете Вашата дейност:
Прочети още...

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Ние се надяваме, че можем да открием за вас голяма, предприемчива идея, която ще Ви спести време или Вашите пари.Услуги, които да ви помогнат да подобри вашето финансово управление.
Прочети още...

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ

ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
Проектно финансиране е финансов инструмент за реализация на проекти , чрез предоставяне на инвестиции, дялово или мостово финансиране.
Прочети още...

БИЗНЕС ИНКУБАТОР

БИЗНЕС ИНКУБАТОР
Целта на бизнес инкубатора е подпомагането и развитието на малкия и средни предприятия, а съдейства за генериране на нови идеи и обмяна на информация,да предостави на стартиращи фирми офис и оборудване, бизнес консултации, осъществяване на връзки с международни партньори, и др. дейности като:
Прочети още...

images

Фирма "НИТЕМ"

НИТЕМ е компания за счетоводни и финансово-правни услуги, инвестиции в енергийни проекти, управление на електроцентрали, доставка на оборудване, мостово финансиране при доставка на оборудване, дългосрочно дългово финансиране, организиране на строително-монтажни дейности, изпълнение на проекти „до ключ”!

Консултации при инвестиране и проектно финансиране, подготовка на бизнес планове и финансови модели на енергийни проекти.

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН